Wykonywane analizy

Obrazowanie i analiza preparatów mikroskopowych: Dzięki zastosowanemu oprogramowaniu wykorzystującemu moduły uczenia maszynowego proponujemy wykorzystanie naszego systemu w badaniach związanych z opracowywaniem nowych leków oraz badaniach przesiewowych tzw. „High-Content Screening” takich jak liczenie komórek, ocena ekspresji genów, analiza transportu wewnątrzkomórkowego i translokacji, analiza proliferacji komórek. Nasz system jest również niezmiernie przydatny w analizie infekcji bakteryjnych i wirusowych, analizie cyklu komórkowego, lokalizacji i kolokalizacji białek, w tym analizie kinetycznej, analizie typu FISH, analizie fluorescencji w skrawkach tkankowych.

Wyceń analizę / badanie

Podziel się