Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

Laboratorium Badań Metabolomicznych

Laboratorium Analiz Związków Pochodzenia Naturalnego

Laboratorium Analizy Białek i Analiz Genomowych

Zespół Laboratoriów BRaIn

Ideą przyświecającą powołaniu Zespołu Laboratoriów BRaIn było między innymi utworzenie miejsca w którym będą mogły rozwijać się interdyscyplinarne zespoły badawcze, młodzi adepci nauki – koła naukowe jak również będzie on inkubatorem nowych idei rozwijanych wraz z partnerami gospodarczymi. Naszym celem jest zgromadzenie wokół Zespół Laboratoriów BRaIn osób, które są otwarte na współpracę z innymi, chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Zespół Laboratoriów BRaIn udostępnia zarówno swoją infrastrukturę jak również zasoby ludzkie.

Zespół Laboratoriów BRaIn został utworzony w ramach realizacji projektu „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji" (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi od 2018 roku.

więcej >>

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
promuje łódzkie
Unia Europejska

Projekt „BRaIn – Badania Rozwój Innowacje w łódzkim kampusie biomedycyny i farmacji” (RPLD.01.01.00-10-0003/17) współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020