O projekcie

Projekt BRaIn – BADANIA ROZWÓJ INNOWACJE W ŁÓDZKIM KAMPUSIE BIOMEDYCYNY I FARMACJI

ma wpłynąć na intensyfikację współpracy jednostek naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a co za tym idzie budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. BRaIn realizowany będzie w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD) oraz przy Muszyńskiego 1. W ramach projektu powstanie jeden nowy obiekt o powierzchni ponad 5000 m2, a dwa pozostałe zostaną wyremontowane i zaadoptowane na potrzeby przedsięwzięcia. Nowa infrastruktura, ale przede wszystkim integracja i koordynacja wysiłków badawczych, zarówno w kampusie BRaIn, jak i w kampusie CKD, zapewni nową jakość badań naukowych. Istniejąca i rozwijająca się w kampusie CKD infrastruktura, tj. poradnie, szpital, ośrodek naukowo-dydaktyczny, to ważne czynniki warunkujące nie tylko powodzenie projektu, ale także jego efektywniejszą realizację. Kampus BRaIn będzie przestrzenią – swoistym „poligonem” do testowania innowacji organizacyjnych, technologicznych czy projektowania badań klinicznych co w przyszłości na zaowocować wzrostem urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA – I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, DZIAŁANIE I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU
63 342 436,54 ZŁ BRUTTO

w tym kwota dofinansowania RPO WŁ 38 318 482,69 ZŁ BRUTTO

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.09.2018 – 30.11.2021

Celem głównym projektu jest:

dwudziestodwuprocentowy wzrost urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dzięki utworzeniu i rozwojowi ośrodka BRaIn w okresie 01.06.2018 – 31.08.2021, obejmującego budowę jednego nowego budynku, remont i dostosowanie dwóch budynków oraz wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz TIK, co przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej województwa łódzkiego.

Zadania realizowane w projekcie:

  • 1 i 4 Przebudowa i rozbudowa Centrum Badań in vivo oraz zakup aparatury – część gospodarcza
  • 2A i 5A Adaptacja pomieszczeń budynku A-2 i zakup aparatury dla centrum Big Data – część gospodarcza
  • 2B i 5B.. Adaptacja pomieszczeń budynku A-2 i zakup aparatury dla centrum Big Data – część pozagospodarcza
  • 3A i 6A Budowa budynku A-5 Laboratoria BRaIn i zakup aparatury badawczej – część gospodarcza
  • 3B i 6B Budowa budynku A-5 Laboratoria BRaIn i zakup aparatury badawczej – część pozagospodarcza
Podziel się