Dostępna aparatura

Laboratorium Analiz Białek i Analiz Genomowych

Laboratorium Badań Metabolomicznych

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

Laboratorium Analiz Związków Pochodzenia Naturalnego

Podziel się