Laboratorium Badań Metabolomicznych

Skład zespołu.

Dr n. chem. Małgorzata Bukowiecka-Matusiak, chemik

Obecnie jest zaangażowana w realizację projektów związanych z oznaczaniem profili metabolomicznych oraz lipidomicznych. W jej kręgu zainteresowań znajduje się oznaczanie profili aminokwasowych w osoczu pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym cukrzyca ciążowa, czy krwawienie podpajęczynówkowe. Dzięki współpracy z dr Carlą Ferreri z Instytutu Syntezy Organicznej i Fotoreaktywności – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bolonia, Włochy, zdobyła doświadczenie w oznaczaniu profilu lipidowego błon erytrocytarnych (wyznaczanie stosunku kwasów omega 3, omega 6, analiza remodelingu błon komórkowych pod wpływem różnych czynników), oznaczaniu profilu estrów cholesterolu z osocza. Posiada również doświadczenie z zakresu przygotowania i izolacji próbek z materiału biologicznego (krew, mocz, hodowle komórkowe). Ma również doświadczenie w niecelowanej analizie metabolitów w osoczu pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi, oznaczaniu metabolitów wtórnych zarówno z osocza jak również z moczu (np. po suplementacji), oznaczaniu metabolitów w hodowlach komórkowych. Zaangażowana jest również w projekty z wiązane przygotowaniem ekstraktów roślinnych oraz analizą ilościową oraz jakościową składu ekstraktów pochodzenia naturalnego. Ma również doświadczenie w realizacji prac badawczo – rozwojowych. Dwukrotnie była wykonawcą projektu w ramach Inkubatora Innowacyjności w projektach związanych z weryfikacją właściwości alkoholowych ekstraktów w wiesiołka dziwnego Oenothera paradoxa.

dr n.med. Izabela Burzyńska-Pędziwiatr, chemik

Główny obszar zainteresowań naukowych koncentruje się na poszukiwaniu molekularnych mechanizmów leżących u podstaw chorób metabolicznych takich jak cukrzyca ciążowa (Gestational Diabetes Mellitus, GDM) z wykorzystaniem badań omicznych, w szczególności lipidomiki do oceny przebudowy błon komórkowych erytrocytów (współpraca z profesor Carlą Ferreri z Instytutu Syntezy Organicznej i Fotoreaktywności – Consiglio Nazionale delle Ricerche, Bolonia, Włochy) oraz wykorzystaniu badań metabolomicznych w celu znalezienia zmienionych i charakterystycznych związków dla GDM (metabolity małocząsteczkowe – aminokwasy) oraz związków, które są specyficzne dla stanu przedcukrzycowego, w cukrzycy typu 2 (T2DM) ( współpraca z Klinikami Diabetologii i Zaburzeń Metabolicznych, Klinikami Endokrynologii ICZMP) z wykorzystaniem technik chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonej ze spektrometrią MAS oraz wykorzystaniu techniki Ilościowej oceny profili lipoproteinowych metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i wielowymiarowej analizy danych. Innym obszarem zainteresowań naukowych jest badanie składu chemicznego oraz właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów roślinnych, zwłaszcza etanolowego ekstraktu z wiesiołka dziwnego Oenothera paradoxa.

mgr inż. Małgorzata Chmielewska-Kassassir, biotechnolog

Zaangażowana w realizację projektów związanych z aktywnością przeciwnowotworową ekstraktów roślinnych, ich chemiczną analizą jakościową i ilościową z zastosowaniem systemów LC-MS, również w sektorze prac badawczo-rozwojowych (B+R). Wraz z zespołem w ramach projektu Inkubatora Innowacyjności 4.0 uzyskała finansowanie na realizację badań związanych z Weryfikacją właściwości przeciwnowotworowych ekstraktu z odtłuszczonych nasion wiesiołka dziwnego (EPE) na modelu mysim. Specjalizuje się również w prowadzeniu hodowli komórkowych i opracowywaniu metod ekstrakcyjnych komórek i tkanek w kontekście profilowania metabolomicznego/i lipidomicznego z wykorzystaniem technik spektrometrii mas.
.

Aparatura jaką dysponuje laboratorium

(opis techniczny pokazujący możliwości urządzenia w kontekście wykonywanych oznaczeń)

System Agilent 8890 GC dwukanałowy z dwoma dozownikami z detektorem MS typu potrójny kwadrupol oraz detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID).

 • Piec chromatografu posiada 20 ramp temperaturowych podczas analizy
 • Zakres temperatur pieca: temperatura otoczenia +4oC do 450oC
 • Możliwość precyzyjnego odtworzenia chromatograficznych czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki
 • Dozownik (x2) z podziałem/bez podziału (zakres do 100 psi) z elektroniczną kontrolą pneumatyki
 • Możliwość nastrzyku w trybie pulsed splitless poprawiająca czułość oznaczeń śladowych.
 • Stosunek podziału na dozowniku 7500:1
 • Możliwość programowania energii kolizyjnej w komorze do 60 eV
 • Detektor płomieniowo-jonizacyjny o czułości nie gorszej niż 1,2 pg C/s
 • Zakres liniowy detektora FID > 107
 • Częstotliwość zbierania danych 1000 Hz
 • Maksymalna temperatura pracy 450 °C
 • Automatyczny podajnik próbek ciekłych z tacą na 150 fiolek wraz z możliwością programowania głębokość próbkowania
 • Zakres nastrzyku podajnika 0,01 do 50 µl
 • Biblioteka Wiley z NIST
 • Mass Profiler Profesional

.

Oferta badań

 • Badania omiczne, w tym metabolomiczne, obejmujące analizy celowane i niecelowane profili niskocząsteczkowych metabolitów w różnych płynach ustrojowych oraz lipidomiczne obejmujące profilowanie zmian stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w matrycach biologicznych
 • Analiza zanieczyszczeń organicznych w produktach farmaceutycznych oraz kosmetycznych
 • Analiza wydychanego powietrza w badaniach przesiewowych różnych chorób
Podziel się