Organoidy jako narzędzie badawcze alternatywne dla badań przedklinicznych

Laboratoria BRAIN, a także Zarząd oraz Opiekun SKN Let’s Talk Science!  zapraszają wszystkich zainteresowanych na prelekcje Doktor Aleksandry Piechota-Polańczyk, która opowie o wykorzystaniu organoidów jako alternatywy dla badań przedklinicznych.

Prelekcja organizowana w ramach IV spotkania Koła Naukowego Let’s Talk Science!

7.12.2023 przez aplikację Teams (link:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 397 620 534 875 

Passcode: yW2Yh6

Podziel się
Opublikowano: 15 listopada 2023