Listopadowe warsztaty z zakresu mikroskopii konfokalnej

Serdecznie zapraszamy na listopadowe warsztaty z zakresu mikroskopii konfokalnej

Zapraszamy do zapisania się na szkolenie do dnia 02.11.2023 r.

Liczba miejsc ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają powiadomienie drogą elektroniczną.

Link do zapisów

PROGRAM

DZIEŃ 1 (7.11)

08:30 Rejestracja uczestników

09:00 WYKŁAD:

-Wstęp do mikroskopii fluorescencyjnej (dr Wojciech Brutkowski, EVIDENT Europe GmbH)

10:00 Przerwa kawowa

10:15 GRUPA A: mikroskop – spinning disc / GRUPA B: mikroskop – konfokalny

11:15 GRUPA A: mikroskop – konfokalny / GRUPA B: mikroskop – spinning disc

12:30 Lunch

13:30 Praca z preparatami

14:30 Ustawienie testu gojenia się rany (wound healing assay) na obu systemach

15:30 Koniec

DZIEŃ 2 (8.11)

08:30 Rejestracja uczestników

09:00 WYKŁADY CZĘŚĆ 1:

-Wykorzystanie techniki FRET w obrazowaniu układów biologicznych w obszarze neuroscience (dr hab. n.med. prof. uczelni Tomasz Boczek, Kierownik Zakładu Neurochemii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

-Zaawansowane techniki mikroskopii fluorescencyjnej i super-rozdzielczej (FRAP, STORM, STED) (dr Wojciech Brutkowski EVIDENT Europe GmbH)

10:00 Przerwa kawowa

10:15 GRUPA A: FRET / GRUPA B: FRAP

11:15 GRUPA A: FRAP / GRUPA B: FRET

12:30 Lunch

13:30 WYKŁAD CZĘŚĆ 2:

-Dobre praktyki i metody analityczne, cytometria skaningowa (high content screening, HCS) (dr Wojciech Brutkowski EVIDENT Europe GmbH)

14:30 GRUPA A: high content screening (HCS) / GRUPA B: test gojenia rany – analiza

15:30 GRUPA A: test gojenia rany – analiza / GRUPA B: high content screening (HCS)

16:30 Koniec

DZIEŃ 3 (9.11)

08:30 Rejestracja uczestników

09:00 WYKŁAD CZĘŚĆ 1:

-Wykorzystanie danio pręgowanego (Danio Rerio) w modelowaniu i poszukiwaniu nowych terapii chorób. (dr hab. prof. UWM Piotr Podlasz, Laboratorium Genomiki i Transkryptomiki, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

09:45 Przerwa kawowa

10:00 Wizualizacja preparatów Danio Rerio

GRUPA A: mikroskop – spinning disc / GRUPA B: mikroskop – konfokalny

11:00 Wizualizacja preparatów Danio Rerio

GRUPA A: mikroskop – konfokalny / GRUPA B: mikroskop – spinning disc

12:00 Lunch

13:00 WYKŁAD CZĘŚĆ 2:

-Organoidy jako narzędzie badawcze alternatywne dla badań przedklinicznych. (dr hab. n. med. Aleksandra Piechota-Polańczyk, Zakład Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

13:30 Wizualizacja preparatów z organoidami

GRUPA A: mikroskop – spinning disc / GRUPA B: mikroskop – konfokalny

14:30 Wizualizacja preparatów z organoidami

GRUPA A: mikroskop – konfokalny / GRUPA B: mikroskop – spinning disc

15:30 Wizualizacja własnych preparatów

16:30 Koniec

 

 

Podziel się
Opublikowano: 7 lipca 2023